Kontaktuppgifter

Hitta till vårstudio genom att klicka på denna länk

Om du söker kontaktuppgifter så hittar du dessa här nedanför

Allmän e-post info@sundomtv.fi


Sundom Lokal – TV r.f
Postadress:
Sundomvägen 13
65410 Sundom
E-post: info@sundomtv.fi
TEXTSLINGAN
Niklas Falk
Ring 050-3013238
e-post info@sundomtv.fi
niklas@sundomtv.fi
Ordförande
Sven-Olof Skagersten
Tel 044 3571091
E-post: soskagersten@sundom.fi
Programproducent
Intervju
Halåa
Viceordförande / Viceteknik
Niklas Falk
Tel 0503013238
E-post niklas@sundomtv.fi
Programproducent
Kameraman
Bildmixer
Webmaster,IT
Sekreterare
Rune Lindblom
Tel 044-4808326
Programproducent
Intervju
Halåa
Vice Sekreterare
Martin Fjällström
044-3571230
Programproducent
Intervju
Halåa
Kassör
Harriet Sten
Övriga:
Bjarne Blomfeldt
ljudteknik
programproducent
041-4303878
Susanna Smedman
Programproducent
Kamera
050 3690458
Stig Lundell
Programproducent
Kamera
Arkivet
0500-661435
Michael Borg
Teknik
Programproducent
Kamera , Bildmix
050-3207180
michael@sundomtv.fi