Sänd in en Bild till Sundom TV

OBS! Bilder som sänds här skall endast vara bilder som går att använda som tittarbilder  i Sundom TV, bilden/bilderna är med minst 1 vecka.

Storlek och fomat på bilderna har inte så stor betydelse, dock rekommenderar vi 1920 x 1080 pixlar och jpg format

Övrigt till slingan sänds här


Sänd en bild som du vill visa upp i Sundom TV

 

Säkerhet